Phòng Giáo Dục Quận 1

Hình ảnh
Danh sách dự tuyển và đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2016 - 2017
Thứ sáu, 12 Tháng 8 2016

Danh sách đủ điều kiện dự tuyển Danh sách dự tuyển
Hình ảnh
Thông báo thời gian và địa điểm phỏng vấn viên chức năm học 2016 - 2017
Thứ sáu, 12 Tháng 8 2016

Hội đồng tuyển dụng viên chức Quận 1 gửi thông báo triệu tập 232 ứng viên đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về nội dung phỏng vấn kiến thức chung, phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2016 – 2017
Thứ năm, 11 Tháng 8 2016

  Để chuẩn bị tốt phần phỏng vấn kiến thức chung, phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ, Hội Đồng tuyển dụng viên... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017
Thứ hai, 01 Tháng 8 2016

Ngày 14 tháng 7 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng quận 1 đã thông báo về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2016 - 2017.... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017
Thứ năm, 14 Tháng 7 2016

Căn cứ văn bản số 1543/UBND-NV ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân quận 1 về thống nhất kế hoạch tuyển dụng viên chức... Đọc thêm...
Hình ảnh
Danh sách dự tuyển và đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2016 - 2017
Thứ sáu, 12 Tháng 8 2016

Danh sách đủ điều kiện dự tuyển Danh sách dự tuyển
Hình ảnh
Thông báo thời gian và địa điểm phỏng vấn viên chức năm học 2016 - 2017
Thứ sáu, 12 Tháng 8 2016

Hội đồng tuyển dụng viên chức Quận 1 gửi thông báo triệu tập 232 ứng viên đủ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về nội dung phỏng vấn kiến thức chung, phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2016 – 2017
Thứ năm, 11 Tháng 8 2016

  Để chuẩn bị tốt phần phỏng vấn kiến thức chung, phỏng vấn chuyên môn,... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017
Thứ hai, 01 Tháng 8 2016

Ngày 14 tháng 7 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng quận 1 đã thông báo về chỉ tiêu... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017
Thứ năm, 14 Tháng 7 2016

Căn cứ văn bản số 1543/UBND-NV ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân quận 1 về thống... Đọc thêm...

Danh sách dự tuyển và đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2016 - 2017
Chủ nhật, 14 Tháng 8 2016

Danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2016 - 2017 Danh sách dự tuyển viên... Đọc thêm...
Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017
Thứ năm, 14 Tháng 7 2016

Căn cứ văn bản số 1543/UBND-NV ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân quận 1 về thống... Đọc thêm...
Danh sách giáo viên trúng tuyển (đợt 3)
Thứ năm, 08 Tháng 10 2015

Tải danh sách

Tập huấn phần mềm phổ cập giáo dục
Thứ tư, 09 Tháng 12 2015

Thư mời
Thư mời triển khai kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2015
Thứ năm, 16 Tháng 7 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      ... Đọc thêm...
Thư mời họp giao ban hiệu trưởng lần 1 năm 2014
Thứ hai, 20 Tháng 1 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và Trực thuộc
Thư mời họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Thứ ba, 12 Tháng 11 2013

K/g: Hiệu trưởng + Phó Hiệu trưởng + Chủ tịch Công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và Trực thuộc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: